Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

KIINTEISTÖN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

Soveltamisala:
Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön ja kaupungin järjestyssääntöjen lisäksi, mitä näissä järjestysmääräyksissä tai yhtiön hallituksen erillisissä päätöksissä on sanottu.

YLEISET JÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä määräyksiä.

1 § YHTEISET TILAT:

Ulko-ovet pidetään aina lukittuina. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukkiintuvat uudestaan.
Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa.
Yhteisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

2 § ULKOALUEET:

Talousjätteet ja muut roskat viedään paketoituina jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava.
Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain pysäköintiä varten varatuilla paikoilla.

3 § HUONEISTOT:

Huoneistoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Kello 23.00-07.00 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha.Tämän lisäksi häiritsevä soittaminen, laulaminen ja kovaa ääntä aiheuttava työskentely (esim. poraaminen tai piikkaaminen) on kielletty klo 20 jälkeen.
Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, putkitukoksista sekä muista johtovaurioista tai rakenteista johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle (talonmies).
Melua aiheuttavat muutos- ja korjaustyöt on suoritettava arkipäivisin ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä. Vesi-, sähkö- ja kaasulinjojen sulkemisiin tarvitaan aina yhtiön lupa.
WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärien tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Ongelmajätteiden kaataminen viemäreihin on kielletty.
Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

4 § TOMUTTAMINEN

Mattojen tomuttaminen, tamppaaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai telineillä. Tomutusajat: arkisin: 08.00-12.00 ja 17.00-20.00 lauantaisin 10.00-19.00. Sunnuntaisin kielletty.

5 § KOTIELÄIMET

Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimet eivät saa liata yhtiön rakennuksia tai kiinteistön aluetta.

6§ JÄRJESTYSMÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen, huoneiston haltuunottoon tai vuokrasopimuksen purkamiseen.